top of page

Gro Kapitalförvaltningslunch

I onsdags var det premiär för Gro Kapitalförvaltningslunch, en lunch med grund i kapitalförvaltning och impact på toppen. Första lunchen...

Sofia Beckman ny VD för AIS

Sofia Beckman, ny VD för AIS. Gro Kapitalförvaltning helägs av Atle Investment Services AB (AIS), som fått en ny vd. Sofia Beckman har...

Från vår horisont...

Från vår utsiktspunkt…. …är det inte utan förundran som vi tittar på börsens utveckling. Börserna fortsätter att trotsa både virus och...

Från vår utsiktspunkt...

…ser vi ut över ett förändrat landskap. Coronaviruset har tagit ett hemskt grepp om börsen de senaste veckorna. Oron är påtaglig och...

Från vår horisont...

…ser vi ut över ett tilltagande handelskrig mellan USA och Kina och, delvis som en följd av detta, en allt svagare konjunktur. Under de sena

Vid Meetoos horisont...

…skiftar läget från dag till dag, lite grann beroende på President Trumps morgon­humör. Hans ”tweets” fortsätter att driva börsen upp och...

Från vår horisont...

...ser vi ut över en orolig värld, både politiskt och ekonomiskt. Handelskriget som sparkades igång av USA:s president förra året...

Meetoo blir del av Bure

Vi vill med stor glädje berätta att Meetoo AB:s moderbolag Lotta Nilert AB (LNAB) avtalat att sälja aktierna i Meetoo till Bure Financial...

Från vår horisont...

…ser vi ut över en kraftigt förändrad värld. Efter den senaste månaden känns det lite grann som om vi bevittnade Romarrikets sista dagar,...

I FOKUS: Blog2
bottom of page