Meetoo blir del av Bure

Vi vill med stor glädje berätta att Meetoo AB:s moderbolag Lotta Nilert AB (LNAB) avtalat att sälja aktierna i Meetoo till Bure Financial...