top of page
KAPITALFÖRVALTNING: About Us

KAPITALFÖRVALTNING

Diskretionär förvaltning

När du blir kund hos oss börjar vi med att noga gå igenom din situation och ditt ekonomiska läge och hur du vill att ditt kapital ska förvaltas på lång och kort sikt. Sedan gör våra portföljförvaltare självständigt investeringar på ett sätt som du känner dig trygg med. 


Detta kallas på fikonspråket för ”diskretionär förvaltning” och är det mest effektiva sättet att styra kapitalet mot de mål som du satt upp. Du kan när som helst ta reda på hur din portfölj är sammansatt och hur värdet utvecklas. Dessutom finns det inga bindningstider för ditt engagemang hos oss, vi tar hand om dina pengar precis så länge du vill. Våra relationer bygger på förtroende, därför vill vi inte binda upp dig på något sätt.

KAPITALFÖRVALTNING: Våra tjänster

VARFÖR GRO KAPITALFÖRVALTNING?

Enkel, individanpassad och riskmedveten kapitalförvaltning

Genom att låta oss på Gro förvalta ditt kapital väljer du en enkel, individanpassad och riskmedveten kapitalförvaltning. Vår vinst ligger i att våra kunder känner sig nöjda med sina resultat och stannar kvar hos oss, år efter år.

Gro gör det enklare för dig som kund att förstå hur dina investeringar fungerar. Vi arbetar så långt det är möjligt enbart med enkla, raka värdepapper som aktier och obligationer. Om det behövs kompletterar vi med olika sorters fonder, alltid med en bra avvägning mellan kostnad och utveckling. Vår ersättningsmodell är också enkel du betalar endast en fast förvaltningsavgift på det förvaltade kapitalet för det arbete vi utför.

Gro erbjuder anpassad kapitalförvaltning med kundens individuella behov och förutsättningar som utgångspunkt. Kundens situation, tidshorisont och önskemål avgör vilken risknivå portföljen kommer att ha och hur vi kommer att förvalta den. En ständig analys av portföljernas innehav samt den tänkta utvecklingen för kapitalmarknaden i stort ligger bakom vår aktiva förvaltning.

Bebis.png
Stock Market Graph

RESULTAT

Viktigast av allt - vi är fokuserade på resultat och att detta resultat inte äts upp utav höga avgifter.

Sedan start har våra kunder i genomsnitt fått elva procent avkastning per år vilket motsvarar två procentenheter högre avkastning än börsen efter alla avgifter varje år. Ett skäl till den här starka utveckling är att våra kunder betalat mindre än hälften i totala avgifter jämfört med andra diskretionära förvaltningstjänster.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i förvaltningen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

KAPITALFÖRVALTNING: Contact

BLI KUND

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig förvalta ditt kapital är du välkommen att kontakta oss direkt eller lämna ett meddelande så kontaktar vi dig.

Anders Wallgren 

CIO

anders@grokapital.se

+46 72 010 17 58


Lotta Nilert
lotta@grokapital.se
+46 70 543 84 93

Christer Ellgren
christer@grokapital.se
+46 70 768 47 17

Thanks for submitting!

bottom of page