top of page

OM GRO KAPITALFÖRVALTNING

Gro Kapitalförvaltning är en liten verksamhet med stor erfarenhet. Vi tar hand om ditt kapital och hjälper dig att trygga och växa dina tillgångar.

Vår ambition är att låta dina tillgångar växa men framförallt arbetar vi med att säkerställa det till rätt risk och till en rimlig och transparent kostnad. Vi tror att det är därför som vi över åren har fått våra kunders förmögenheter att utvecklas betydligt bättre än jämförbara index.

Det är du som bestämmer vilken risk du vill ta med dina placeringar. Därför hjälper vi dig att få ett professionellt perspektiv på risknivåerna, utan att du behöver sätta dig i skolbänken. Alla våra placeringar sker sedan utifrån de riktlinjer som du själv har bestämt för din portfölj, vare sig det handlar om aktier eller obligationer.

Sedan 2018 är Gro Kapitalförvaltning del av Atle som är Bure-koncernens kapitalförvaltningsben. Detta innebär att vi har blivit fler medarbetare och även fått mer resurser i form av systemstöd och analys. Detta innebär i sin tur att vi kan lägga mer tid på både förvaltningen och våra kunder. 

frantisek-g-GqqHaVY2CDA-unsplash.jpg
OM GRO: About Us
Lotta & Christer 3.jpg

LÄR KÄNNA OSS

"När jag startade MeeToo ville jag visa att det går att driva framgångsrik kapitalförvaltning utan att bunta ihop kundernas pengar i kollektiva lösningar. Jag ville också visa att det går att ha en tydlig betalningsmodell utan dolda avgifter som gör kunderna besvikna och förvaltningen dyrare än vad den behöver vara."

                                           -Lotta Nilert, Grundare och Förvaltare

OM GRO: About Us

VÅR HISTORIA

Grunden till dagens Gro var det lilla bolaget Meetoo som startades av Lotta Nilert i en vindslägenhet 2006. Lottas ambition var att med enkla medel bygga en enkel, väl fungerande verksamhet som erbjöd skräddarsydd, flexibel och transparent förvaltning av kapital genom placeringar i aktier och obligationer – inte fonder. En bärande tanke var att skapa en förvaltning för i huvudsak kvinnliga kunder.

När Finansinspektionen levererade tillståndet att dra igång verksamheten insåg Lotta att hon inte fick vara ensam och med hjälp av styrelsen knöts Christer Ellgren till bolaget. Sedan dess har Lotta och Christer drivit verksamheten framåt, under kortare perioder tillsammans med ytterligare några anställda, hela tiden med fokus på enkelhet och kvalitet.

Förvaltningsresultatet har varit bra och många kunder har nu varit med oss många år. Det är vi tacksamma för, nöjda kunder är vad vi strävar efter.

Europeiska Residential Building
OM GRO: About Us
par.png

VÅR FILOSOFI

Vi tror på en enkel men ändå individuellt anpassad och långsiktig relation som i första hand är trygg och lönsam för dig som kund. Vår vinst ligger i att du känner dig nöjd med dina resultat och stannar kvar hos oss, år efter år.

Gro arbetar så långt det är möjligt enbart med enkla, raka värdepapper som aktier och obligationer, gärna i skatteeffektiva lösningar som kapitalförsäkringar eller investeringssparkonton (ISK). Det gör det enklare för dig som kund att förstå hur dina investeringar fungerar.

OM GRO: About Us

ORGANISATIONEN

OM GRO: Text
Atle Investment Services AB (1080 x 1920 px) (1)_edited.jpg
OM GRO: Bild
bottom of page