top of page

Meetoo blir del av Bure

Vi vill med stor glädje berätta att Meetoo AB:s moderbolag Lotta Nilert AB (LNAB) avtalat att sälja aktierna i Meetoo till Bure Financial Services (BFS), ett bolag inom börsnoterade Bure Equity AB.


Affären är villkorad av att BFS ansökan om ägarprövning blir godkänd av Finans­inspektionen vilket innebär att vi räknar med att den kan slutföras under sommaren 2018. Fram tills dess och i minst två och ett halvt år till, dvs fram till årsskiftet 2020/ 2021 drivs Meetoo vidare med samma personalstyrka men med större resurser, bland annat i form av ekonomisk styrka, finansiell analys och organisatoriska system, än tidigare.


Vi räknar med att denna affär egentligen inte kommer att påverka våra kunder, i alla fall inte i det korta perspektivet. På längre innebär affären en trygghet, både för våra kunder och för oss, såtillvida att Meetoo får en starkare organisa­tion och större möjligheter att klara av det generationsskifte som rycker allt närmare och som vi börjar bli plågsamt medvetna om…


Eftersom Meetoo behåller sitt oberoende innebär affären inga förändringar i vår prissättning eller placeringsinriktning. Vi återkommer med mer information när Finansinspektionen sagt sitt. Frågor är välkomna under tiden till dess.


Stockholm i april 2018


Bästa hälsningar,

Lotta                                                        Christer


Kort om Bure Equity:

Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på börsen 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Grundstenarna i affärs­modellen är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. På så sätt bygger bolaget upp stor kompetens inom många olika branscher.

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page