top of page

Sofia Beckman ny VD för AISSofia Beckman, ny VD för AIS.


Gro Kapitalförvaltning helägs av Atle Investment Services AB (AIS), som fått en ny vd. Sofia Beckman har utsetts till vd för värdepappersbolaget Atle Investment Services AB och tillika ansvarig för Atles Hosting.


Sofia har en bred erfarenhet inom trading, risk och regelefterlevnad genom olika befattningar på SEB. Hon har närmast varit ansvarig för bankens kreditanalys av finansiella institutioner och lett arbetet med motpartsanalys och utvärdering av hedgefondförvaltare. Hon har tidigare arbetat inom kundansvarsorganisationen med fokus på nordiska fondbolag och ansvarat för säkerhetshantering av bankens derivataffärer.


”Jag ser verkligen fram emot uppdraget och möjligheten att fortsätta utveckla Atles plattform för aktivt förvaltade strategier. Det är dessutom en chans att jobba med några av marknadens mest spännande varumärken och ett mycket kompetent och innovativt team.” säger Sofia Beckman. "Det ska bli kul att jobba med förvaltare Lotta, Christer och Anders som visat under lång tid att det går att driva framgångsrik kapitalförvaltning utan dolda avgifter eller höga avgifter."


”Jag är glad att hälsa Sofia välkommen till Atle. Hennes erfarenhet kommer vara en viktig tillgång i utvecklingen av vårt erbjudande till förvaltare som vill lansera nya verksamheter.” säger Gustav Ohlsson, VD för Atle.

Atle Investment Services AB är ett dotterbolag till Atle Investment Management AB som erbjuder tjänster till Atles delägda fondbolag och en plattform för mindre kapitalförvaltningsverksamheter att växa på.

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page