top of page

Vid Meetoos horisont...

…skiftar läget från dag till dag, lite grann beroende på President Trumps morgon­humör. Hans ”tweets” fortsätter att driva börsen upp och ner och man kan fråga sig om hans utspel om tullarna mot Kina verkligen var en stor överraskning för markna­den eller om de bara har blivit en anledning att plocka hem de stora vinsterna från årets första kvartal. Just nu har vi en antingen-eller-stämning bland investerarna och svängningarna är allt annat än milda.


Under årets första fyra månader valde marknaden att först räkna in en låg ränta under många år framåt och sedan räkna med ett gynnsamt handelsavtal mellan USA och Kina. Starka rapporter från bolagen spädde sedan på uppgången. I dag är rapport­säsongen avklarad och siffrorna för det mesta bra.


Facit efterrapportperioden är att bolagsvinsterna vuxit mer än väntat vilket i sin tur betyder att värderingarna blir lite rimligare, trots vårens kraftiga börsuppgång. Än mer lättsmälta blir aktie­kurserna när kommentarerna från företagsledningarna, trots oron för en vikande konjunktur i Europa, varit ganska positiva.


Är festen över?

Under maj tog dock det verbala handelskriget mellan USA och Kina fart och detta har skapat en snabb rekyl nedåt på världens börser.Av alla hot mot ekonomisk tillväxt rankar Bloombergs handelskonflikten mellan USA och Kina som absolut viktigast. Trumps twittrande och de nya tullarna må vara en medveten förhandlings­taktik i samtalen med Kina – det är ju så han gör affärer - men det ledde också till en skyhög stressnivå hos både fondförvaltare och småsparare. Osäkerheten är tillbaka, men innebär det att börsfesten är slut?


Maj har hittills varit en av de värsta börsmånaderna på länge, eller i alla fall sedan slutet av förra året… Ner ca 7 procent i Stockholm, vilket innebär att uppgången hittills i år ”bara” är 14 procent. Vågar man lyfta blicken från twitterflödet finns det dock flera anledningar att vara kvar på börsen.


Den amerikanska ekonomin går igenom sin starkaste period någonsin. Högkonjunk­turen är redan tre gånger längre än genomsnittet sedan 1850-talet. Med amerikaner­nas förkärlek för statistik och historiska jämförelser skapar detta oro, men det säger egentligen ingenting om framtiden? Högkonjunkturer dör nämligen inte på grund av ålder. Det är klart att kraftiga börsfall påverkar investeringsviljan negativt och driver upp kraven på avkastning. Men precis som uppgångar behöver börsras gödas av någonting och svarar inte ensamt för en inbromsning av den globala ekonomin.


Svängande börskurser kan i och för sig skapa osäkerhet och knäcka konjunk­turen och många bedömare ser ”prisbubblor” lite här och var. Frågan är dock om några svängningar eller bubblor är tillräckligt stora eller omfattande för att få tillväxten riktigt ur balans. När marknaden är väldigt fokuserad på en fråga (vilket den ofta är) och utfallet är svart eller vitt, får det en allt-eller-inget-effekt på börsen. Det gör marknaden känslig, volatil och svår.


Kina viker inte ner sig

Kina har ju för övrigt, kanske till mångas överraskning, hittills inte vikt sig det minsta för de amerikanska tullhoten. Analyserar man Kinas BNP – som analysfirman BCA har gjort – är det inte heller självklart att Kina är den svagare parten i förhand­lingarna.  Av hela Kinas BNP motsvarar exporten till USA bara 3,4%. Mindre än en femtedel av Kinas export går till USA. Betydligt viktigare för Kina är istället den inhemska konsumtionen (39%) och investeringar (42%). Exportberoendet har minskat drastiskt under det senaste decenniet. Tullhotet mot Kina skulle med andra ord ha varit mer effektivt för tio år sedan.

Dessutom verkar Kinas ekonomi vara tämligen robust, i alla fall om man skall tro de officiella siffrorna. Under 2018 blev detallt mer uppenbart att den ekonomiska tillväxten i Kina höll på att mattas av. Ny statistik visar dock att inledningen av 2019 har varit överraskande stark.


Handelskrig inte till nytta för någon

Ett fullskaligt handelskrig mellan världens två starkaste ekonomier skulle utan tvivel skada världsekonomin och givetvis också börsen, men att på allvar sänka den glob­ala tillväxten ligger nog varken i Donald Trumps eller Xi Jinpings intresse.

Båda är i hög grad beroende av en fortsatt god ekonomisk tillväxt för att inte riskera sina respektive maktpositioner. Nästa år är detpresidentval i USA och Trump behöver börsen i ryggen för att säkra en andra period i Vita huset. Xi Jinping har visserligen inget demokratiskt val att ta hänsyn till men måste likväl göra sitt yttersta för att Kina ska uppfattas som starkt i alla lägen för att hans egen position inte ska under­grävas av partikamrater.


Än finns det också tid att lösa tullproblematiken innan den faktiskt träder i kraft. USA:s finansminister, Steven Mnuchin, sade i veckan att det kommer dröja minst en månad, dvs framåt midsommar, innan USA implementerar de föreslagna tullarna på kinesiska varor. Detta sammanfaller också ungefär med det planerade mötet mellan Trump och Kinas president Xi Jinping vid G20-mötet i Japan 28-29 juni.


Kanske blir det inga tullhöjningar, kanske hinner börsen vända upp igen innan vi vet ordet av. Mnuchin är ju för övrigt en av de i Trumps närhet som inser att det är de amerikan­ska konsumenterna som får betala för det eventuella handelskriget.


May överlever knappast maj

Det finns givetvis också fler oroshärdar, Brexit och den ekonomiska utvecklingen i EUär några av dem. Tillväxten i Europa är sämre än vad marknaderna tidigare hoppats på. Ett brexit utan avtal förvärrar förutsättningarna för tillväxt. Att Theresa May skulle vara brittisk premiärminister 1 juni är det väl ingen som riktigt tror på.

Den politiska oron i Italien, Spanien och Frankrike bidrar inte heller till respektive lands möjligheter att genomföra nödvändiga reformer. De preliminära inköpschefs­index för tillverkningsindustrin förväntas också peka på att maj var en svag månad i EU. Även på tjänstesidan förväntas viss svaghet.


Ränteläget fortsatt lågt

I USA är majoriteten av medlemmarna i centralbanken Federal Reserves penning­poli­tiska kommitté (FOMC) är överens om att den tålmodiga inställningen till ränte­höjningar kommer att fortsätta under den närmsta tiden, även om de globala förut­sättningarna skulle förbättras.


Även den svenska Riksbanken har ju en, som bekant, en ”mjuk” inställning till räntehöjningar, något som lett till en närmast fritt fallande svensk krona och allt fattigare svenskar. Den svaga kronan gör dock att svenska aktier ser allt mer attraktiva ut i utländska investerares ögon. I veckan kom två bud på svenska företag (Oriflame & Nuevolution) och det kan mycket väl vara så att kronraset eldar på dessa förvärv.

Sammantaget är vi fortfarande optimister och ser i dagsläget ingen akut anledning att sälja aktier. Vi letar bolag som växer snabbt av egen kraft, som är värda att investera i på sina egna meriter och där ett kortare börsoväder inte påverkar vår syn.


Bästa hälsningar


Lotta och Christer

Senaste inlägg

Visa alla
Post: Blog2_Post
bottom of page