VÅRT TEAM

 

LOTTA NILERT

Förvaltare

Lotta grundade verksamheten tillsammans med Christer år 2006. Lotta har erfarenhet av finansiella marknader sen 1977 och började sin karriär på Citibank i New York. Under perioden 1989-1992 och från 1998 till idag har Lotta fokuserat på portföljförvaltning för privatkunder.

CHRISTER ELLGREN

Förvaltare

Christer har arbetat på Gro Kapitalförvaltning (f.d Meetoo) sedan starten 2006. Tidigare verksam i en rad europeiska banker, mäklarfirmor och fondförvaltare, i huvudsak som analytiker, och har också hunnit med att skriva två böcker, en om börsen och en om Ericsson.

PATRIK JOHANSSON

VD

Patrik är VD på Bolaget. Sedan 2015 har Patrik arbetat med förvaltning hos ett family office-bolag. Mellan 2002 och 2014 var Patrik partner och förvaltare på Futuris Asset Management hos Brummer & Partners. Patrik har också arbetat på UBS Warburg i Stockholm med aktietrading samt i slutet på 1990-talet varit penningmäklare på Unibank i Köpenhamn.

STEN ANKARCRONA

Ansvarig 

Gro Kapitalförvaltning, Ansvarig, sales och strategi. Sten har tidigare arbetat på Enskilda, Nordea, HSBC Global Asset Management i Sverige och Singapore, Family Office i London och driver nu eget inom advisory. BA International Relations, Bucknell University.

STYRELSE

 

SVANTE ADDE

Styrelseordförande

Svante är civilekonom med en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Svante har en lång erfarenhet av corporate finance och bolagsstyrning. Svante har bland annat bakgrund med M&A hos Citibank och Lazard, VD för Lazard Brothers i Stockholm, CFO hos Ahlstrom i Helsingfors och Senior Advisor hos Pöyry Capital. Idag är Svante Senior Advisor hos Lincoln International i London och Stockholm, Styrelseordförande i Rörvik Timber AB och Goodwille Limited, Chairman of Governors for St Mary's Calne samt styrelseledamot Cambium Global Timberland Limited.

HENRIK BLOMQUIST

Styrelsemedlem

Henrik är ekonom och VD i Bure Equity, styrelseledamot i MedCap och Bure Financial Services (BFS). BFS är idag delägare i Fondita, ett finskt fondbolag samt fondbolaget Idevall & Partners Fonder. Vidare är Henrik styrelseordförande i Mercuri International Group, Investment AB Bure, Bure Growth och Cavena Image Products. Henrik har haft många tidigare styrelseuppdrag bland annat inom Carnegie-gruppen under tiden Bure var delägare i bolaget.

GÖSTA JOHANNESSON

Styrelsemedlem

Gösta är civilekonom och senior rådgivare i Bure Equity, styrelseledamot i Axiell Group, Interflora och Yubico samt styrelselordförande i Xvivo Perfusion, Idevall & Partners Fonder samt Idevall & Partners Fonder Holding.  Han har tidigare varit partner på Provider Venture Partners, Öhman Fondkommission, Head of Institutional Sales and Trading på Handelsbanken samt haft diverse tidigare styrelseuppdrag.

PER ANDERS FASTH

Styreslemedlem

Per Anders är civilekonom och har en lång och bred bakgrund inom finans och kapitalförvaltning. Per Anders är styrelseordförande i Lyra Wealth Management och styrelsemedlem i Skandiabanken och ClearOn AB. Han har tidigare suttit i styrelserna för Piraeus Bank, Sileo Kapital, SBAB Bank och Investerum. Per Anders har tidigare varit Partner och VD för QVARTZ i Sverige, Partner på a-Connect, interims-VD för SBAB Bank, VD för European Resolution Capital Partners Ltd (ERC) och har arbetat 14 år med olika roller inom SEB.

GUSTAV OHLSSON

Styrelsemedlem

Gustav är civilekonom och är VD för Atle Investment Management. Gustav är styrelsemedlem i Alcur Fonder och TIN Fonder. Han har tidigare arbetat som förvaltare hos Aquila Capital, varit investeringsansvarig på Bure Equity och Partner på Orre & Nyberg Capital.

+46 8 660 60 35

Riddargatan 23
114 57 Stockholm

Gro Kapitalförvaltning och Atle Investment Services AB är del av Atle Investment Management AB